top of page
Locks on a Bridge

פגישת ייעוץ ללא עלות

בני זוג מאותו המין, אינם יכולים להינשא בישראל. ואולם, כן יכולים לממש זכותם ולהירשם כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל, אם הנישואים נערכו בחו"ל.

בפגישה, נציג את האפשרויות הרלבנטיות לנישואים בחו"ל. נבדוק יחד מה מסלול הנישואים המתאים לכל זוג, כדי שתקבלו החלטה המתאימה לצרכיכם.

אנו נלווה אתכם בכל תהליך עריכת הנישואים, ורישומם בישראל.

bottom of page